btn_english
 
spot_01

Birleşmiş Milletler İlkeler Sözleşmesini (United Nations Global Compact-UNGC) neden destekliyoruz?

1996’da üniversitemizin kuruluşundan bu yana, “Okul için değil, Yaşam için öğrenme” (Learn for life, not for school – Non scholae sed vitae discimus) ilkesini benimseyerek bilim ve “yaşam” arasındaki bağı sağlam zeminler üzrine kurmak amacıyla mücadele vermekteyiz. İstanbul Bilgi Üniversitesi (BİLGİ) olarak benimsediğimiz eğitim felsefesi; etik ilkelere bağlı, şeffaf, hesap verebilir, adil, büyük hayalleri olan, sürekli kendini geliştiren ve bu zenginliği paylaşan, uygulama becerileri ileri düzeyde olan, sorgulayan, güçlü sezgilere sahip “yıkıcı değil, üretken olmayı hedefleyen” gençlerimizi yetiştirmemizi kolaylaştıracak bir üniversite ve öğrenim ortamı yaratmaktır.

Eğitim, bilim ve hayata bakış açımız toplum ve yüksek paydaş bilinci arasında güçlü bağlar kuran bir akademik kurum olarak yolumuza devam etmekteyiz. Kuruluşumuzdan bu yana kültürümüzün ayrılmaz parçası olan sosyal duyarlılık çalışmalarımız kuvvetlenerek artmaya devam etmektedir. Son iki yılda BİLGİ, bünyesi altında merkezler tarafından yürütülen çalışmalar, araştırmalar, projeler, kurslar, etkinlikler, yayınlar ve gönüllü çalışmalar ile United Nations Global Compact ilkelerini yaymak için etki alanını genişletmeye devam etmiştir.

Ayrıca, Sorumlu Yönetim Eğitim İlkeleri ( Principles for Responsible Management Education) entegrasyonumuz kapsamında düzenli olarak ilgili programlardaki ilerlemelerimizi ayrı bir belge/döküman şeklinde paylaşmaktayız.

Communication on Engagement adı altında paylaşmış olduğumuz ikinci raporda United Nations Global Compact ilkelerine olan bağlılığımızı ve desteğimizi ifade etmekten mutluluk/memnuniyet duymaktayız.

Rektör,