btn_english
 
spot_01

Birleşmiş Milletler İlkeler Sözleşmesini (United Nations Global Compact-UNGC) neden destekliyoruz?

1996’da Üniversitemizin kuruluşundan bu yana “Okul için değil, yaşam için öğrenmeli” (Learning not for school, but for life– Non scholae sed vitae discimus) ilkesini benimseyerek bilim ve “yaşam” arasındaki bağı sağlam zeminler üzerine kurmak amacıyla mücadele vermekteyiz.

Eğitim, bilim ve hayata bakış açımız yönünden toplum ve yüksek paydaş bilinci arasında güçlü bağlar kuran bir akademik kurum olarak yolumuza devam etmekteyiz. Kuruluşumuzdan bu yana kültürümüzün ayrılmaz parçası olan sosyal duyarlılık çalışmalarımız güçlenerek artmaya devam etmektedir. Bu çerçevede 2009 yılından beri Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni desteklemekteyiz. Her iki yılda bir yayınladığımız belgelerle (Communication on Engagement – COE) ilkelerin desteklenmesine yönelik çalışmalarımızı paylaşmaktayız.

2014-2016 dönemine ait üçüncü ‘COE’ belgemizle United Nations Global Compact ilkelerine olan bağlılığımızı ve desteğimizi tekrar ifade etmekten memnuniyet duymaktayız.

Rektörlük,