btn_english
 
spot_01

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ

8 bine yakın şirket, sivil toplum kuruluşu ve eğitim kurumları tarafından imzalanmış bulunan Global Compact dünyadaki en yaygın gönüllü sorumluluk projesidir.

UN Global Compact (Küresel İlkeler Sözleşmesi) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından ilk olarak 31 Ocak 1999 tarihinde Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos toplantısında yaptığı konuşma sırasında önerilmiş ve 26 Temmuz 2000 tarihinde Birleşmiş Milletler merkezinde başlatılmıştır.

Bu sözleşme yasal yaptırımı olmayan gönüllü bir uygulamadır. Sözleşme, imzalayan kurumları küresel ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlamak için gerekli çevresel ve sosyal konularda belli ilkelere uymaya, tüm dünya halkları için yatırımlar yapmaya ve böylelikle BM’in ‘Binyıl Hedeflerine’ ulaşılmasına destek olmaya çağırmaktadır.

UN Global Compact - Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin insan hakları, çalışma standartları, çevre duyarlılığı ve yolsuzlukla mücadele alanlarında on temel ilkesi bulunmaktadır.

İnsan Hakları
İlke 1- İşletmeler uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olmalı ve saygı göstermelidir ve
İlke 2- işletmeler insan hakları suçlarına ortak olmamak için gerekli tüm tedbirleri almalıdır.

İşgücü
İlke 3- İşletmeler sendika ve toplu iş sözleşmesi özgürlüğüne;
İlke 4- zorla çalıştırma ve angaryanın her türünün ortadan kaldırılmasına;
İlke 5- çocuk istihdamının tamamen ortadan kaldırılmasına ve
İlke 6- işe alma ve meslek konusundaki ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına azami önem vermelidir.

Çevre
İlke 7- İşletmeler çevresel zorluklarla ilgili olarak temkinli yaklaşımı desteklemeli;
İlke 8- çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli; ve
İlke 9- çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve yaygınlaşmasını teşvik etmelidir.

Yolsuzlukla Mücadele
İlke 10- İşletmeler rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalıdır.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Ofisi tarafından yayınlanmıştır. | Mart 2007
www.unglobalcompact.org

Bağlantılar:
http://un.org.tr
http://undp.org.tr

Bülten - http://www.unglobalcompact.org/newsandevents/UNGC_bulletin/index.html